top of page
A_A design only-112.jpg
Cochav-179.jpg

Food Lovers

קייטרינג מעשייה ממשיכים לרגש ולחדש בכל אירוע, עם חומרי גלם מסעירים שמתגלים ותובנות חדשות ומיוחדות. ההיענות וההתרגשות מכל אתגר היא מה שמשאיר את קייטרינג מעשייה בפסגה, ולכל סיפור אהבה הם יודעים להוסיף את התיבול הסודי והמעשייה הייחודית שלהם.

bottom of page